CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM SƠN (Namsonland là doanh nghiệp chuyên trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nhà thương mại.
Ngoài việc cung cấp các dịch vụ về xây dựng và kinh doanh nhà, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bất động sản cho các cá nhân và doanh nghiệp trong thị trường bất động sản.